PCA poradenstvo

PCA (person centered approach, na človeka zameraný prístup)

Život chápem ako cestu, na ktorej má všetko, čo sa stane, svoj význam. Niekedy nám na tejto ceste môže byť tak ťažko, že nie sme schopní pozrieť sa na svoj problém  s odstupom, potrebujeme pomoc. Už samotný fakt, že môžeme  svoj problém s niekým zdieľať, podeliť sa o svoje pocity s iným človekom a zažiť hlboké porozumenie, je liečivý. Každý z nás má v sebe potenciál pre rast.

Možno ste ešte nemali príležitosť zistiť, aké to je, pocítiť v sebe silu a začať nachádzať odvahu  žiť inak, viac v súlade so sebou, viac ovplyvňovať svoj život. Spoznávať, kto vlastne ste a ktoré vaše správanie je naozaj vaše a ktoré veci robíte iba preto, že ich od vás očakávajú iní, pre vás dôležití ľudia. Verím, že práca na sebe má zmysel a hlboký význam. Tým, že sa stávame postupne zrelším a zdravšie fungujúcim človekom, ovplyvňujeme aj svoj mikrosvet.. Máme tak možnosť ovplyvniť, aby aj z našich detí vyrástli zdravšie fungujúci ľudia, máme možnosť ovplyvniť svoje vzťahy k lepšiemu. Začať preberať zodpovednosť za svoj život a pozrieť sa na svoje problémy čo najobjektívnejšie, hľadať, ako my sami k nim prispievame, to je prvý krok k osobnostnému rastu, rozvoju  osobnosti.

Tu niekde  začína proces, ktorý vás môže naštartovať tak, že nielen vyriešite konkrétny problém, ale sa naučíte, ako zvládať aj ďalšie. Jednoducho, viac si budete rozumieť a vyznať sa v sebe, pevnejšie stáť na vlastných nohách. 

Ak ste navštívili túto stránku, možno ste práve začali...