Cenník

 

Individuálne poradenstvo 50 min                                                                30 Eur

Párové poradenstvo  75 min                                                                       50 Eur

Skupinové stretnutie 2h                                                                              20 Eur

Individuálne poradenstvo cez víkend na vyžiadanie klienta                        50 Eur

Párové poradenstvo cez víkend na vyžiadanie klienta                                60 Eur

 

V prípade, že klient zruší sedenie menej ako 24h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu sedenia