Cenník

 

Individuálne poradenstvo 50 min                                                                50 Eur

Párové poradenstvo  75 min                                                                       80 Eur

Skupinové stretnutie 2h                                                                              20 Eur

Individuálne poradenstvo cez víkend na vyžiadanie klienta                        60 Eur

Párové poradenstvo cez víkend na vyžiadanie klienta                                90 Eur

Individuálne poradenstvo pre frekventantov výcviku PCA                           40 Eur

Supervízia (50 min)                                                                                      50 Eur

 

Prvé dohodnuté sedenie je potrebné uhradiť vopred na účet: SK62 8360 5207 0042 0542 2803

 

V prípade, že klient zruší sedenie menej ako 48h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu sedenia