Cenník

 

Individuálne poradenstvo 50 min                                                                30 Eur

Párové poradenstvo  90 min                                                                       50 Eur

Skupinová terapia  1 sedenie                                                                      15 Eur

 

V prípade, že klient zruší sedenie neskôr ako 24h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu sedenia.