Mgr.Renáta Kočišová

Poradňa pre osobnosť a vzťahy

Bratislava

Cukrová 14

4. poschodie, č.dverí 432

0903 444 183


Skype kontakt: Renata Kocisova

 

rkocisova@gmail.com

www.mojaterapia.sk

terapeutická miestnosť