O mne

Vyštudovala som  odbor psychoterapia a resocializácia na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Mám za sebou 3 roky zážitkového programu PCA (Na človeka zameraný prístup, alebo Rogersovská terapia) pod Inštitútom psychoterapie a socioterapie na Slovensku, a ďalšie 4 roky  vzdelávacieho programu PCA, organizovaného PCA inštitútom v Brne. Tento program som ukončila supervíznou časťou a získala som status "Certifikovaný psychoterapeut PCA". 

V roku 2016 som absolvovala sériu workshopov na tému Telo v práci PCA terapeuta.

Od júna 2017 som účastníčkou dlhodobého kurzu v Body-psychoterapii pod vedením Ellieho Weidenfelda.

Absolvovala som 200 hodín klinickej praxe v psychiatrickom stacionári Spirare, pod vedením Mudr. Janky Vránovej. 

V Spirare naďalej spolupracujem  s Mudr. Vránovou  ako koterapeut skupinovej terapie. 

Svoju súkromnú prax vykonávam pod odbornou supervíziou Mudr.Janky  Vránovej, ako aj Phdr. Michaely Buck, ktorá dlhé roky pôsobila v zahraničí ako psychoterapeut a vysokoškolský pedagóg.

Pracujem v tíme terapeutov  v neštátnom zdravotníckom zariadení na Cukrovej 14.

Sebapoznávanie a vzdelávanie považujem v tejto oblasti za nikdy nekončiaci proces.

Venujem sa individuánym klientom, párom, ako aj práci so skupinou, ktorú považujem za mimoriadne účinnú na ceste sebapoznávania. Inšpirujú ma  myšlienky C.R.Rogersa, humanistického psychoterapeuta, ktorý veril, že každý človek má v sebe potenciál rásť a za určitých podmienok je každý schopný tento svoj potenciál rozvíjať. Ku klientom pristupujem s rešpektom k ich vlastnému prežívaniu, ako rovnocenný partner.

Spolupracujem:

Denník SME- Sekcia SME ŽENY

Časopis ZDRAVIE

Odporúčam:

https://www.hipoterapia-baron.sk/