O mne

Vyštudovala som  odbor psychoterapia a resocializácia na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Mám za sebou  4 roky  vzdelávacieho programu PCA, organizovaného PCA inštitútom v Brne. Tento program som ukončila supervíznou časťou a získala som status "Certifikovaný psychoterapeut PCA". 

Okrem toho som absolvovala 3 roky zážitkového programu PCA (Na človeka zameraný prístup, alebo Rogersovská terapia) pod Inštitútom psychoterapie a socioterapie na Slovensku.

Absolvovala som 200 hodín klinickej praxe v psychiatrickom stacionári Spirare, kde som od roku 2012 do roku 2016 pôsobila aj ako koterapeut skupinovej terapie.

V roku 2016 som absolvovala sériu workshopov na tému Telo v práci PCA terapeuta.

V októbri 2018 som ukončila krátkodobý kurz v Body-psychoterapii pod vedením Ellieho Weidenfelda.

V rokoch 2017-2018 som absolvovala výcvikový modul pre supervízorov a stala som sa supervízorkou pre PCA terapiu.

V rokoch 2017-2018 som absolvovala sériu workshopov párovej terapie pod vedením PhDr. Zuzany Hradílekovej a Samuela Schürera.

V rokoch 2018 a 2019 som ukončila krátkodobý výcvik Terapia partnerského vzťahu pod vedením Mgr.Jana Knopa a Mgr.Márie Zemanovej.

V roku 2022  Tréning v párovej terapii - EFT (Emotionally focused therapy) pod vedením Serine Warwar

Svoju súkromnú prax vykonávam pod odbornou supervíziou Mudr.Petra Grossmanna a Oldricha Tegzeho, do roku 2019 pod supervíziou Mudr. Janky Vránovej.

Sebapoznávanie a vzdelávanie považujem v tejto oblasti za nikdy nekončiaci proces.

 

 

Venujem sa individuánym klientom, párom, ako aj práci so skupinou, ktorú považujem za mimoriadne účinnú na ceste sebapoznávania. Inšpirujú ma  myšlienky C.R.Rogersa, humanistického psychoterapeuta, ktorý veril, že každý človek má v sebe potenciál rásť a za určitých podmienok je každý schopný tento svoj potenciál rozvíjať. Ku klientom pristupujem s rešpektom k ich vlastnému prežívaniu, ako rovnocenný partner.