Individuálne poradenstvo

Prebieha formou rozhovoru, pričom tému rozhovoru a tempo si určujete vy sami. Môže ísť o problém, ktorý vás dlhodobo trápi a neviete si s ním poradiť, alebo sa potrebujete zorientovať v ťažkej životnej situácii. Často aj racionálne vieme, ako sa k problému postaviť, ale naše city nám hovoria niečo iné. V takýchto prípadoch je dôležité porozumieť sebe samému, čo nami hýbe, čo nás brzdí, čo nám pomáha posunúť sa ďalej.

Bežne v rozhovoroch s ľuďmi narážame na hodnotenie – takto to nemôžeš cítiť, mal by si urobiť to, či ono….a tak si nedovolíme rozvíjať myšlienky a ponoriť sa hlbšie do problému. Práve terapeutický vzťah by vám mal poskytnúť priestor na to, aby ste sa mohli pozrieť na problém po svojom a bez strachu, že takto to „nie je správne, alebo že je to chybné“. Dôležité je cítiť bezpečie hovoriť o veciach tak, ako ich naozaj cítite, až potom začnete nachádzať svoje vlastné riešenia.

Mojou úlohou počas nášho rozhovoru je vytvoriť vám také podmienky, aby ste toto bezpečie mohli pocítiť. Možno spočiatku sa vám nebude chcieť hovoriť, možno budeme okolo problému len opatrne našlapovať, ale dôležité je, že už na to nebudete sami.

Párové poradenstvo

Prebieha tiež formou rozhovoru, pričom každý z páru dostane dostatok priestoru na vylíčenie problému zo svojho pohľadu. V párovej terapii sa zameriavame najmä na problémy týkajúce sa vzťahu, čo všetko váš vzťah formuje, ktoré reakcie sú pre vzťah prínosné a pomáhajúce a ktoré vás naopak viac od seba vzďaľujú. Budeme hľadať cesty, ako si vzájomne lepšie porozumieť a tak nájsť zrelšie  spôsoby, ako prejsť cez náročné situácie.

Párová terapia nemusí vždy slúžiť k obnoveniu vzťahu, ale môže prispieť k dôstojnému ukončeniu vzťahu v prípadoch, kedy  už obnovenie vzťahu nie je možné.

Skupinová terapia

Za mimoriadne účinnú považujem prácu v skupine. Človek má možnosť dozvedieť sa, ako ho iní vnímajú a čím prispieva k tomu, že veci v jeho živote nejdú tak, ako by si prial. Je to malý mikrosvet, do ktorého každý prináša svoj model fungovania vo vonkajšom svete. Našou spoločnou úlohou je tento model rozpoznať, nájsť jeho slabiny a pomáhať ho zmeniť.

Stretnutia v skupine prebiehajú pri dostatočnom počte uchádzačov vždy vo večerných hodinách, v pravidelných, 1 až 2-týždňových intervaloch, v trvaní 2 hodín.

Akým spôsobom pracujem

Počas nášho sedenia sa budem s vami rozprávať. Pracujem nedirektívnym spôsobom v duchu humanistickej filozofie, kde klienta chápem ako rovnocenného partnera, mojou inšpiráciou je prístup  Carla Rogersa. V praxi to znamená, že sa budem snažiť v maximálnej miere s vami rozprávať tak, aby ste sa cítili porozumení, a prijímaní a zároveň budem voči vám v maximálnej miere úprimná a pravdivá. 

Aké problémy vám môžem pomôcť riešiť?

Môžete prísť s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa vašej psychiky. 

To znamená napríklad:

- máte problémy vo vzťahoch s ľuďmi

- máte problémy s partnerom (partnerkou)

- neviete komunikovať s rodičmi

- neviete komunikovať so svojimi deťmi

- máte problémy v práci

- nič vás nebaví, cítite úzkosť a smútok

a mnohé ďalšie