Prvé stretnutie skupiny

02.10.2019 16:28

 

prvé stretnutie skupiny sa uskutoční dňa 14.10.2019

Vybraní účastníci dostanú pozvánku mailom

Tešíme sa na vás!