Prečo nosíme masku

08.12.2014 11:42

 Článok  o otvorenosti a autenticite, o utváraní blízkych vzťahov.