Online sedenia

17.03.2020 17:56

Mili klienti,

v prípade potreby som dostupná online cez skype, google duo, messenger, whats up. 

Máme výnimočnú situáciu, ktorá nás môže inšpirovať k hlbšiemu kontaktu samého so sebou, spomaleniu, uvedomeniu, čo je pre nás naozaj dôležité, čo v živote potrebujeme, aké máme vzťahy a čo všetko vlastne máme, keď sme zdraví a môžeme slobodne dýchať a pohybovať sa v prírode bez strachu, čerpať z nej pokoj, energiu a radosť. Želám si, aby sme toto obdobie využili pre seba čo najlepšie a aby sme potom, keď táto hrozba pominie, išli ďalej a žili inak, možno kvalitnejšie. Skúsme vnímať odkaz, ktorý nám táto situácia dáva.

Pozdravujem vás všetkých a teším sa na stretnutie