Nový článok o dávaní a prijímaní

21.01.2021 01:01

Sme schopní prijímať, alebo si musíme všetko zaslúžiť? Chceme dávať, alebo dávame preto, aby sme dostali?

Úvahu na tieto témy nájdete v článku Dávať a prijímať