Moje vlastné skúsenosti so skupinou

17.09.2019 21:56

Krátky popis mojich zážitkov so skupinou, čo môžete čakať a čo môžete získať..

Moje skúsenosti s encounterovou skupinou