Osobné stretnutia

22.05.2020 13:20

Milí klienti, 

počnúc 18.5. sú opäť možné osobné stretnutia.

Teším sa na vás opäť naživo.